THỐNG KÊ BẠC NHỚ RỒNG BẠCH KIM NGÀY 22/05/2017

BẠC NHỚ ĐB VỀ 77 NGÀY 21/05
- ĐB 77 về 16 lần gần đây. Cặp 252 K3N chưa miss lần nào: 11 lần N1; 3 lần N2; 2 lần N3
- ĐB 77 về 14 lần gần đây....