Định nghĩa về Email là gì Gmail là gì? So sánh sự khác nhau giữa gmail và email

https://file.vforum.vn/hinh/2016/01/gmail-va-email.jpg
Gmail là dịch vụ email được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam...