Sáng giờ bị lừa mấy cú rồi, giờ thêm cái này nữa... nhưng mà đoạn đầu chuyện cảm động thiệt, đọc cứ tưởng sẽ có cái gì rùng rợn lắm, lừa hay ghê hihihi