Hichic me too, lại còn chăm chú đọc nữa chứ
:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: