XIn hỏi nhờ, mình lớn tuổi ngoài 40, mất gốc tiếng ANh, muốn tìm lớp học online lâu dài (do ko có thời gian đến lớp) để có thể giao tiếp tốt được với người nước ngoài, các bạn biết chỉ giúp mình