thế quái nào mình đưa link ảnh vào àm cứ bị báo lỗi spam quảng cáo là sao.
mình chạy 3dp nhưng báo lỗi ko chạy được bạn oi