Thế nên viết được cho là kỹ năng khó nhất trong 4 kỹ năng đó ạ. Như mình học tiếng Việt cũng vậy thôi, để viết hay đâu phải ai cũng làm được