Câu lạc bộ luyện nói Tiếng Anh tại nhà dành cho những bạn đang muốn tập trung và phát triển kỹ năng Nói tiếng anh của mình (English Speaking Skills). Những bạn nào đang thật sự cần có một môi trường...