Nhà em cũng hay ăn hải sản, hôm nào dự định ăn thì sáng sớm em hay đi ra chợ mua, nhưng mà phải cái chọn cũng hên xui, hôm thì được con ngon, hôm thì không, nhất là mực có hôm thèm ăn mực lắm nhưng...