Em ở Hà Nội cũng có mong muốn như bạn ở trên, các bác ở HN hay mua hải sản ở đâu vậy ạ?