Mình là đứa làm biếng chẳng biết nấu nướng gì nên hay đi ăn ngoài lắm, mình cũng là fan của hải sản nè, ngộ lắm nhé cứ tuần nào không ăn là lại lên cơn thèm cơ. Ăn nhiều vậy mà cũng chưa tìm được cái...