Bạn muốn ăn hải sản tươi ngon thì ở biển là tuyệt nhất rồi.