Hi all,
Em là mem mới nên có đăng nhầm topic thì xin mọi người thông cảm. Em cần xin hướng dẫn để tạo một file dữ liệu với đề bài như sau:
Tạo ra các cặp thi đấu thỏa mãn...