lá gelatin đấy mua ở đâu hả mng? mình chưa nghe tên bao g