Thanks thớt :D toàn game tuổi thơ 1 thời không, nhớ quá