Thế thì nó rơi vào trường hợp 1 là canh-cạnh-cạnh nhé bạn, theo tỉ lệ bằng 1 :)