Bạn này gởi BT nhờ 4get giải giúp, mà 4get thì quên sạch rồi, ngay thời còn học phổ thông cũng kg giỏi gì môn Toán. Ai giúp giùm bạn ấy với nhé.

1) Tìm tất cả nghiệm nguyên của phương trình:
a)...