Dòng này tuy giá rẻ nhưng được một cái là có thêm phím riêng để kích hoạt nhanh Trợ lý ảo