làm gì có ai rảnh để sử dụng tính năng này thường xuyên đâu bạn :) chỉ cần mở trình duyệt lên nhập địa chỉ là xong thôi mờ