Lên facebook vào mấy group mua bán linh kiện máy tính xem thím