Thời điểm mới ra mắt mà được giá này thì tốt biết bao nhiêu, các bác các tím, mấy anh chị em cũng quan tâm, dễ lựa chọn hơn.