sao mình không đăng bài được vậy ta, mình muốn đăng