đã có ai nhận làm chưa bác? bên e chuyên về outsource, Nhúng và server