năm nay thi được bao nhiêu điểm hả bạn,có trong top của trương không