Một gợi ý rất tốt cho chuyến đi Sài Gòn vào tháng tới đây rồi :facebook6: