Mình có học luyện thi IELTS ở trung tâm SIGMA quận 7, thấy khá hiệu quả https://sigma.edu.vn/ :D