Một vài thao tác nhỏ sẽ giúp bạn chuyển đổi dễ dàng với gói giao diện tiếng Việt cho Windows 7 phiên bản 32-bit lẫn 64-bit.


Để tải gói giao diện tiếng Việt về sử dụng cho Windows 7, người dùng...