Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Hỏi nha} Các thím vẫn đang dùng Windows mấy?

Your Message