Soạn bài Dấu ngoặc kép ngữ văn 8

Bài “ dấu ngoặc kép” trong chương trình sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 là một bài học rất quan trọng. bài giúp chúng ta hiểu rõ về công dụng của dấu ngoặc kép. Sau đây là bài soạn dấu ngoặc kép để bạn hiểu rõ hơn về bài học.

I. Công dụng
1. Tìm hiểu ví dụ
Dấu ngoặc kép trong các đoạn sau dùng để làm gi?
a. Thánh Giang – đi có một phương châm: “ chinh phục được mọi người ai cũng cho là khó, nhưng tạo được tình thương, lòng nhân đạo, sự thông cảm giữa con người với người lại khó hơn”.
=> Dấu ngoặc kép trong đoạn này dùng dể đánh dấu lười dẫn trực tiếp
b. Nhìn từ xa, cầu Long Biên như một dải lụa uốn lượn vắt ngang sông Hồng, nhưng thực ra “ dải lụa” ấy nặng 17 nghìn tấn.
=> Dấu ngoặc kép trong đọcn này dùng để nhấn mạnh từ ngữ theo một hàm ý nghĩa đặc biệt
c. Tre với người như thế đã mấy nghìn năm. Một thế kỉ “ văn minh”, “ khai hóa” của thực dân cũng không thể làm ra một tấc sắt. tre vẫn còn vất vả mãi với con người.
=> Dấu ngoặc kép trong đoạn này có hàm ý mỉa mai, châm biếm
d. Hoàn loạt vở khịch như “ tay người đàn bà”, “ giác ngộ” , “ bên kia sông đuống ra đời”,….
=> Dấu ngoặc kép trong đoạn này đánh dấu tên các vở kịch

2. Ghi nhớ
Dấu ngoặc kép dùng để:
- Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp,….
- Đánh dấu từ ngữ dược hiểu theo nghĩa đặc biệt
- Đánh dấu tờ báo, tập san,… được dẫn

II. Luyện tập
1. Bài 1
a. Đánh dấu câu nói trực tiếp
b. Từ ngữ được dùng với hàm ý mỉa mai
c. Từ ngữ lười dân trực tiếp
d. Từ ngữ được dẫn trực tiếp và cũng có ý mỉa mai
e. Từ ngữ được dẫn trực tiếp

2. Bài 2
a. Biển vừa treo lên có người qua ường xem cười bảo:
“ nhà xày xưa quen bán cá ương hay sao mà bây giờ phải bảo là cá tươi?”
b. Nó nhập tâm lười dạy của chú Lê:
“ cháu hãy vẽ cái gi thân thuộc nhất với cháu”
c. “ Lão Hạc ơi! ……..chịu bán đi một sào….”

3. Bài 3
a. Dùng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép để đánh dấu lời dẫn trực tiếp, dẫn nguyên văn của chủ tịch Hồ Chí Minh
b. Không dùng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép vì đó không phải là lời trích dẫn

Xem thêm: Soạn bài Danh từ lớp 6 tiếp theo