Cách tìm vị trí file tải về bằng trình duyệt web trong máy tính nhanh nhất win XP, 7 8 10, file tải về đặt ở đâu, đường dẫn nào

Thường thì file tải về sẽ nằm trong thư mục Download của User bạn đang sử dụng. Nhấn vào nút mũi tên file phải của file, chọn Hiển thị trong thư mục
Cách tìm vị trí file tải về bằng trình duyệt web trong máy tính nhanh nhất win XP, 7 8 10

Nếu có quá nhiều file tại đây, bạn không biết cách tìm được file mình mới tải về


Cách tìm vị trí file tải về bằng trình duyệt web trong máy tính nhanh nhất win XP, 7 8 10


Hãy chuyến sang chế độ hiển thị là Details cho dễ theo dõi

Cách tìm vị trí file tải về bằng trình duyệt web trong máy tính nhanh nhất win XP, 7 8 10


Nhấn 1->2 lần vào đầu mục là Date để máy tính tự động sắp xếp các file tải về theo thứ tự mới nhất hoặc cũ nhất cho bạn. Những file mới tải về sẽ nổi hết lên trên, bạn tha hồ mà Cut/ Copy đi nơi khác nhé.


Cách tìm vị trí file tải về bằng trình duyệt web trong máy tính nhanh nhất win XP, 7 8 10