Những nhà làm phim này hẳn tiết kiệm được một khoản cát xê lớn vì phim chỉ có một diễn viên chính duy nhất làm nhiệm vụ kể toàn bộ câu chuyện..
Nào, cùng điểm qua những bộ phim này nhé!
Subcrise me =>
Kang Jae Hi để xem nhiều video thú vị khác ^^