Cách xoá virus, sửa lỗi bị thay đổi trang mới khởi động khi bật trình duyệt web Google Chrome, Firefox, IE internet explorer

Sau khi bị dính các phần mềm quảng cáo tự động cài đặt vào máy tính, trình duyệt web của bạn sẽ gặp phải lỗi khi mới bật sẽ hiện ngay 1 trang lạ. Trong hình ảnh minh hoạ là trang 9o0gle.com, hoặc có thể là trang istartsurf.com cũng hay gặp nhiều. Cái này sẽ dính trên cả shortcut trên Desktop, trên thanh Taskbar, cả trình duyệt Google Chrome, Firefox lẫn IE internet explorer.

Cách xoá virus, sửa lỗi bị thay đổi trang mới khởi động khi bật trình duyệt web Google Chrome, Firefox


Cách khắc phục:
Bạn cần nhấn chuột phải vào biểu tượng-shortcut trên hình nền Desktop, chọn Properties, trong mục Target, xoá bỏ phần đuôi đi. Nhấn Apply để lưu lại.

Đường dẫn chuẩn chỉ là như này thôi.
Cách xoá virus, sửa lỗi bị thay đổi trang mới khởi động khi bật trình duyệt web Google Chrome, Firefox


Hoặc vào tận đường dẫn của file chạy của trình duyệt web, bật lên, rồi tạo shortcut mới cho chúng là được.
Lưu ý: cần xóa shortcut cũ trước khi tạo mới

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
hoặc "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"