Tình hình là con iphone4 của e vừa jail xong chưa kịp làm ăn gì thì màn hình k hiển thị nữa dù vẫn có âm thanh . Có ai có lời khuyên nào k ạ ?