Ký tự viết tắt Nội dung xxx Sốtàikhoảnkhách www Số CIF khách hàng yyy Mậtkhẩu (gồm 6 chữ số, nếu có) zzz Mật khẩu mới (gồm 6 chữ số) mtt Mã tiền tệ aaa Mã BDS chi nhánh bbb Mã vùng ccc Chữ viết tắt đầu của quận/huyện ddd Mã dịch vụ tự động mmyy Thời gian gồm tháng và năm

Tùy vào nhu cầu bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau
  • Kiểm tra số dư tài khoản soạn tin: TK Sốtàikhoản Mậtkhẩu
  • Kiểm tra thông tin giao dịch cuối cùng: GD Sốtàikhoản Mậtkhẩu
  • Kiểm tra thông tin 5 giao dịch gần nhất: 5GD Sốtàikhoản Mậtkhẩu
  • Kiểm tra lãi tiết kiệm có ký hạn: LSTK Sốtàikhoản Mậtkhẩu
  • Kiểm tra thông tin dư nợ: DN Sốtàikhoản Mậtkhẩu
  • Kiểm tra thông tin 5 giao dịch tín dụng gần nhất: GDTTD Sốtàikhoản Mậtkhẩu

Tất cả các tin nhắn đều gửi về số: 8149
Khi kiểm tra số dư ngân hàng sẽ nhắn thông tin về Số tài khoản, số dư hiện tại và số dư khả dụng của tài khoản vừa kiểm tra
Kiểm tra thông tin về giao dịch cuối cùng ngân hàng sẽ trả về thông tin về số tài khoản, số tiền phát sinh, số dư hiện tại và nội dung giao dịch. Tương tự vậy với tin nhắn thông tin về 5 giao dịch cuối cùng sẽ đưa 5 giao dịch thay vì 1 giao dịch cuối cùng
Thông tin về lãi tiết kiệm sẽ trả về số tài khoản tiết kiệm và lãi cộng dồn hiện tại
Vấn tin dư nợ sẽ trả về tổng dư nợ

Xem thêm: Cách kiểm tra thông tin tài khoản ATM Vietinbank bằng SMS điện thoại về số dư, giao dịch gần đây