Hiện mình đang cần làm 1 đồ án Quản lý phòng máy được lập trình java Netbean.
Đồ án này phải viết có giao thức TCP hoặc UDP, có Server và Client.

AE nào làm được thì pmmình nha.
Giá cả inbox luôn nha.

SDT: 0906985552


Xin cảm ơn.