Chào các bác tình hình là Website công ty em muốn trao đổi BackLink với các Website nào có liên quan đến :
+ Ô tô, Máy móc tiết bị điện tử liên quan đến chẩn đoán, đo đọc, và dịch vụ ô tô.
2 Website 9 của Công Ty Mình "
ascom . vn - " Thiết bị chẩn đoán, đọc lỗi ô tô và các phụ kiện khác "
ecu . vn - " Chuyên về dịch vụ ô tô các pan bệnh khó mà gara khó làm được "
.
Liên hệ:
+ Skype : vietanh25535
+ Sđt : 01227792156 ( Mr. Việt )
Thanks diễn đàn vforum vn đã hỗ trợ ^^!