Em có con lap panasonic CF NX2 muốn tháo ra vệ sinh nhưngkhông tháo được.Cao thủ nào từng tháo một con giống thế xin chỉ giáo

cho em.


Chả là em tháo hết ốc vít và cậy được nắp trên bàn phím rồi, nhưng phía góc phảivẫn vướng cái gì đó mà em chỉ có thể cậy tạo khe hở

để đút con dao vào, màkhông thể cậy tung lên được.


Xin nhờ các cao nhân giúp em vụ này.