Hướng dẫn cách thay đổi font chữ của điện thoại OPPO A37, cài đặt hình nền, độ sáng

Thay đổi font chữ của điện thoại OPPO A37 sẽ giúp bạn lựa chọn được các loại font khác nhau, mới lạ và độc đáo hơn cho dế yêu của mình.

Thao tác chi tiết như sau.
Chọn vào Cài đặt

Hướng dẫn cách thay đổi font chữ của điện thoại OPPO A37


Chọn vào mục Màn hình và độ sáng


Hướng dẫn cách thay đổi font chữ của điện thoại OPPO A37Lựa chọn vào Font


Hướng dẫn cách thay đổi font chữ của điện thoại OPPO A37


Tải xuống thêm ở cạnh dưới cùng của màn hình


Hướng dẫn cách thay đổi font chữ của điện thoại OPPO A37Tải xuống font chữ mà bạn thích rồi chọn Áp dụng là OK nhẻ.


Hướng dẫn cách thay đổi font chữ của điện thoại OPPO A37