Hướng dẫn cách kiểm tra, check iphone, ipad chính hãng Apple hay không, bản unlock hay quốc tế khoá hay bẻ khoá

Khi tiến hành kiểm tra imei của thiết bị, bạn sẽ biết được iphone / ipad đó có phải chính hãng cùa Apple hay không, đã được kích hoạt chưa và thời gian bảo hành còn bao xa

Kiểm tra imei bạn cần phải có số imei của iphone đó

Vào Cài đặt của máy

Hướng dẫn cách kiểm tra, check iphone, ipad chính hãng Apple hay không

Tiếp đến là Cài đặt chung


Hướng dẫn cách kiểm tra, check iphone, ipad chính hãng Apple hay không

Chọn Giới thiệu


Hướng dẫn cách kiểm tra, check iphone, ipad chính hãng Apple hay không

Kéo xuống để thấy imei của iPhone (có 15 chữ số)


Hướng dẫn cách kiểm tra, check iphone, ipad chính hãng Apple hay không

Sau đó vào trang của Apple để check, nhập số imei và mã code vào để test hàng. Nhấn Continue
checkcoverage.apple.com/vn/en


Hướng dẫn cách kiểm tra, check iphone, ipad chính hãng Apple hay không

Tại bước này, nếu Iphone của bạn là chính hãng thì trang web sẽ hiển thị thông tin. Trường hợp ngược lại thì bạn xem lại mình nhập đúng chưa, nếu đã nhập đúng thì nó không phải là hàng chính hãng của Apple rồi.


Hướng dẫn cách kiểm tra, check iphone, ipad chính hãng Apple hay không