Ai giỏi nhất trong thủy hử | ai gioi vo nhat trong thuy hu


Đẹp trai nhất: Tiểu lí quảng Hoa Vinh

Bắn cung giỏi nhất: cũng lại Tiểu lí quảng Hoa Vinh (trong 100 bước bắn đôi lá liễu, còn ghê hơn súng bắn tỉa AWM của quân đội Mĩ bây giờ)

Chết vì nhiều lí do nhất: Ngọc kì lân Lư Tuấn Nghĩa (trúng độc thủy ngân, còn chưa bị độc chết đã bị té xuống thuyền chết đuối vì….say rượu đứng không vững)

Chết trận kì cục nhất: Cấp tiên phong Sách Siêu ( chạy đuổi theo tướng Thạch Bảo, bị bất ngờ quay lại ăn gậy vào đầu)

Chung thủy nhất: Nhất trượng thanh Hổ Tam Nương (tuy bị bắt về Lương Sơn Bạc, bị “ép duyên” phải lấy Nụy cước hổ Vương Anh, nhưng luôn một mực chung thủy và sau này chết trận chung với chồng)

Nóng nảy nhất: Hắc toàn phong Lí Quỳ (“ngôi vị” này còn có Hoa hòa thượng Lỗ Trí Thâm, Cấp tiên phong Sách Siêu, Tích lich hỏa Tần Minh hăm he….tranh giải)

Lùn nhất: không thể ngờ được đó lại là người anh hùng đánh hổ Hành giả Võ Tòng (cao 8 trượng)

“Trung thành” đến mù quáng nhất: bất ngờ thay đó lại chính là vị đầu lĩnh Hô bảo nghĩa Tống Giang (quy thuận triều đình rồi mà bị ban rượu độc, biết là có độc vẫn cố uống)

Thông minh nhất: Trí đa tinh Ngô Dụng (về tài quân sự có thể sánh cùng Gia Cát Lượng)

Có tài….giật dọc trôm cắp nhất: Cổ thượng tảo Thì Thiên

Đa tài nhất: Phác thiên bằng Lí Ứng (cưỡi ngựa, bắn cung, đao kiếm, phi têu môn nào cũng giỏi) Ngoài ra cũng là người có kết cục có hậu nhất trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc (quy thuận triều đình nhưng từ quan về vườn, sau này trở nên giàu có và….. sống lâu nhất)

Chết lãng nhách nhất: Đại đao Quan Thắng (trên đường bị ngã ngựa vì…say rượu) Ngôi “Á quân” thuộc về Xích phát quỷ Lưu Đường (xung phong xông vào thành giặc, bị chặt dây treo cầu, cả người và ngựa té lọt xuống hào nước).

Thân thế hiển hách nhất: Đại đao Quan Thắng (con cháu của Quan Vân Trường)

Chạy việt dã giỏi nhất: Thần hành thái bảo Đới Tung (chạy từ 200 đến 800 dặm một ngày!!!)

Theo Lương Sơn Bạc vì lí do trớ trêu nhất: Ngọc kì lân Lư Tuấn Nghĩa (vốn là quý tộc, bị nghĩa quân Lương Sơn bắt sống và giữ lại một thời gian dài, khi về bị quan quân đuổi bắt vì tội…theo giặc cướp!!!)

Chết…sảng khoái nhất: Thần hành thái bảo Đới Tung (bông nhiên nổi hứng mời bạn bè đến từ biệt rồi….cười vang một tiếng lớn rồi mất!!!)

Khỏe nhất: Hoa hòa thượng Lỗ Trí Thâm (nhổ bật gốc cây dương liễu). Ngôi vị này còn “tranh chấp” bởi Song thương tướng Đổng Bình.

Anh em “xứng đôi” nhất: Lưỡng đầu xà Giải Trân và Song vĩ hạt Giải Bảo (Rắn hai đầu – Bò cạp hai đuôi)

An nhàn nhất: Nhập vân long Công Tôn Thắng (vốn là đạo sĩ Toàn Chân giáo, về sau lúc nghĩa quân sắp đánh trận lớn lại bỏ đi…phiêu bạt giang hồ)

HG