Bắc Á Bank là 1 trong những ngân hàng có lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất trong các ngân hàng hiện nay tại Việt Nam, với mức lãi suất 12 tháng là 7.2 % bằng với một số ngân hàng khác như OCB, Đông Á. Tương tự các kỳ hạn 1 tháng 3 tháng, 6 tháng 9 tháng 13, 15, 18... cũng đều khá cao các bạn có thể tham khảo bảng lãi suất chi tiết như sau


Kỳ hạn Lãi hàng tháng Lãi hàng quý Lãi cuối kỳ
Không kỳ hạn - - 1.00
01 tuần - - 1.00
02 tuần - - 1.00
03 tuần - - 1.00
01 tháng - - 5.40
02 tháng 5.30 - 5.40
03 tháng 5.40 - 5.50
04 tháng 5.40 - 5.50
05 tháng 5.40 - 5.50
06 tháng 6.70 6.80 6.90
07 tháng 6.70 - 6.90
08 tháng 6.70 - 6.90
09 tháng 6.80 6.90 7.00
10 tháng 6.80 - 7.00
11 tháng 6.80 - 7.00
12 tháng 7.20 7.30 7.40
13 tháng 7.30 - 7.55
15 tháng 7.30 7.40 7.55
18 tháng 7.40 7.50 7.65
24 tháng 7.40 7.50 7.65
36 tháng 7.40 7.50 7.65

Nếu chọn gửi lãnh hàng tháng hoặc hàng quý thì lãi suất sẽ thấp hơn so với việc lãnh lãi cuối kỳ, để cập nhật lãi suất mới nhất của các ngân hàng các bạn có thể vào mục sau so sánh: Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng cao nhất hiện nay 2017: Đông Á, ACB, Vietcombank, Agribank, BIDV