Bạn chưa phân biệt được lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn. Bài viết sau đây xin giới thiệu chi tiết về hai lưới nội chất này.bên cạnh đó, bài viết còn so sánh hai lưới nội chất này để bạn phân biệt rõ hơn về lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn.

So sánh lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn

Lưới nội chất hạt
Khái niệm:
Lưới nội chất hạt là một hệ thống lan tỏa toàn bộ bảo tương gồm các túi dẹt và ống nhỏ giới hạn bởi một màng sinh chất nội bào, tạo thành một không gian riêng cách biệt với bào tương. Khoáng không gian này nối thông với khoáng quanh nhân, và nối với màng tế bào để thông với khoáng gian bào.
Đặc điểm của màng nội chất hạt:
- Tỷ lệ protein trên lipid cao hơn màng tế bào
- Linh động hơn màng tế bào
- Màng chứa nhiều protein enzim
- Chứa những chuỗi vận chuyển electron tham gia thủy phân nhiều cơ chất
- Trên bề mặt ngoài của màng bám vô số riboxom
Chức năng:
- Làm cho protein hoạt động mạnh hơn
- Tín hiệu dẫn đường đi
- Tổng hợp photpholipid và cholesteron

So sánh lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn
Lưới nội chất trơn
Khái niệm:
Lưới nội chất trơn là một hệ thống ống lớn nhỏ chia nhánh thông với nhau và thông với lưới nội chất hạt.
Chức năng:
- Chức năng tổng hợp: chuyên tổng hợp và chuyển hóa axit béo và photpholipid, tổng hợp lipid cho các lipoprotein nhờ các enzim
- Chức năng giải độc: bài trừ các chất độc, dược liệu hoặc hóa chất có hại,…
- Chức năng nâng cấp axit béo

So sánh sự khác nhau giữa lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn:
So sánh lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn

Trên đây là bài viết chia sẻ kiến thức về lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt. Bài viết đã nêu rõ rang và cụ thể về hai lưới nội chất này. Đồng thời bài viết còn so sánh sự giống và khác nhau giữa lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn. Hi vọng bài viết đã cung cấp những kiến thức đầy đủ về lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt dành cho bạn.

Xem thêm: So sánh hình chiếu trục đo và hình chiếu phối cảnh