Theo nhiều nguồn tin tổng hợp, Google chính thức gửi thông tin đến các cơ quan báo chí về các phản hồi liên quan đến những nội dung trên YouTube vào ngày 16/03/2017.


Diễn đàn xin trích dẫn nguyên văn nội dung được gửi từ đại diện bên YouTube: "Chúng tôi có chính sách rõ ràng đối với yêu cầu gỡ bỏ nội dung từ các chính phủ trên thế giới. Chúng tôi trông cậy vào chính phủ để thông báo cho chúng tôi, thông qua qui trình chính thức, nội dung mà họ cho là bất hợp pháp, và khi thích hợp, chúng tôi sẽ hạn chế truy cập nội dung đó sau khi đã xem xét kỹ lưỡng. Tất cả những yêu cầu này từ chính phủ đều được lưu và đưa vào Báo cáo Minh bạch của chúng tôi".

Ngoài ra, đại diện bên YouTube đưa ra thêm nhận định rằng “Mặc dù chúng tôi không bình luận về từng video cụ thể, chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc cùng Chính Phủ Việt Nam và luôn sẵn lòng tiếp nhận bất cứ câu hỏi hay vấn đề mà Chính Phủ quan ngại”.

Về câu hỏi truyền thông đang quan tâm như các đơn vị quảng cáo có được lựa chọn các nội dung mà họ muốn đặt quảng cáo ko? Các đơn vị quảng cáo có tự quyết định đặt các video quảng cáo của mình trên các nội dung nhạy cảm không? Đại diện bên Youtube trả lời rằng: “Nhiều nhà quảng cáo không lựa chọn kênh và các video cụ thể để hiển thị quảng cáo mà áp dụng các tùy chọn về tuổi và địa điểm của nhóm đối tượng khách hàng mà họ muốn nhắm đến. Đây là một giải pháp thường thấy trong các các chiến dịch quảng cáo hiển thị được triển khai trên quy mô lớn”.

Bài viết: BinhDa - Tham khảo nhiều nguồn​