ai biết cách tải giả lập ppsp cho iphone 5 phiên bản 8.4.1 mà k cần jaibreak e tìm các kiểu rồi làm theo thì k dc nó kêu là k thể cài đặt lúc n ai biết chỉ e với ạ