có bác nào biết get key gcafe ngoài net k ạ??? em dùng engineer mà k biết đọc key như nào (