Em mới sưu tầm được ít bài ca dao, tục ngữ vui các anh chị đọc chơi nhé !Nếu ai có nữa thì poss cho mọi người đọc nhé !!!

Gọt xoài đừng để xoài chua!!
Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình.

------------------------------------

Một tay làm chẳng nên non
Bốn tay chụm lại nên sòng tiến lên

------------------------------------

Thằng cho vay là thằng dại.
Thằng trả lại là thằng ngu!

------------------------------------

Trên đời gì rẻ bằng xôi.
Anh đây chẳng tiếc mời em ăn cùng.
Giờ đây em đã ăn rồi.
2 ngàn em nhớ trả giùm cho anh!