Đôi khi đánh văn bản trong word bạn sẽ có thể gặp trường hợp gõ 1 từ sau đó nhấn dấu cách space thì word tự động chuyển sang 1 từ khác, đây chính là chức năng viết tắt hay còn gọi là autotext trong word giúp người dùng có thể dễ dàng đánh những từ hoặc đoạn được sử dụng nhiều lần trong văn bản. Nhưng đôi khi có một số từ được định sẵn bạn lại không muốn sử dụng vì nó không đúng với yêu cầu thì có thể xóa từ đó đi bằng cách sau

Vào File --> Options

Hướng dẫn cách tắt autotext, xóa từ viết tắt trong Word, Excel

Tiếp tục chọn Proofing --> Chọn AutoCorrect Options...

Hướng dẫn cách tắt autotext, xóa từ viết tắt trong Word, Excel

Sau đó muốn xóa viết tắt nào bạn không thích thì click chọn sau đó nhấn xóa, đây chính là chức năng Autotext

Hướng dẫn cách tắt autotext, xóa từ viết tắt trong Word, Excel


Đối với phiên bản Word 2003 thì bạn vào Insert --> Autotext để thiết lập và xóa

Nếu muốn tắt chức năng Autotext thì bạn uncheck vào phần: Replace text as you type sẽ tắt tính năng viết tắt này

Xem thêm: Cách viết tắt trong word 2003 2007 2010 2013