mình dùng con samsung galaxy s7 edge bình thường , rồi mình update lên adroid 7.0 ( lúc trước là 6.0) xài dc khoãn 1 thời gian thì sãy ra hiện tượng lạ , pin sụt quá nhanh mặc dù không sữ dụng , mình cũng đã tắt hết các tính năng nâng cao thông minh của s7 edge nhưng nó vẫn bị , kiễm tra sâu hơn thì hệ thống adroid lúc nào cũng chiếm % cao nhất ...
và hình như máy mình lúc nào cũng ấm ấm ? ,mình xạc 100% pin sử dụng 5% pin còn 95% pin rồi đễ đó ngủ đến sáng dậy còn 72% pin ..... mình cũng đã dùng phần mềm clean master đễ tắt các ứng dụng chạy ngầm, và mình phát hiện thêm rác của máy mình lúc nào cũng trên 1gb ???? mong mọi nguời giúp ạ cam ơn nhiều T.T