Dạng bài này mình không biết làm mong các bạn giúp đỡ, mình học IT nên cái phần điện tử này bị kém