Mặc định các tài khoản Gmail, youtube, google plus đều đồng bộ bằng tài khoản Google và sử dụng tên khi bạn cài đặt trong Google account, tuy nhiên người dùng cũng có thể đổi tên hiển thị gmail để khi gửi mail cho người khác tài khoản email của bạn sẽ hiển thị tên của mình thay vì dùng chung tên của Google.

Trước tiên các bạn vào Gmail.com sau đó click vào biểu tượng bánh răng và chọn Cài đặt

Hướng dẫn cách đổi tên Gmail trên máy tính

Tiếp tục chọn tab Tài khoản và Nhập Sau đó click vào Chỉnh sửa thông tin tại phần Gửi thư bằng địa chỉ
Hướng dẫn cách đổi tên Gmail trên máy tính

Và bạn đặt tên mới và chọn Lưu thay đổi để hoàn tất việc đổi têm gmail

Hướng dẫn cách đổi tên Gmail trên máy tính

Sau đó bạn cũng có thể test thử bằng cách tạo 1 email gửi cho 1 email khác của bạn hoặc gửi cho bạn của bạn xem tên gửi qua email đã hiển thị tên mới sau khi đổi chưa nhé. Ngoài ra bạn cũng có thể đổi tên tài khoản Gmail bằng cách đổi tên tài khoản Google bằng cách vào link: myaccount.google.com

Xem thêm: Cách đăng ký Gmail mới không cần số điện thoại